CSR-rapport for BF-Oks A/S

Virksomhedsprofil

BF-Oks A/S, grundlagt i 1981, er en anerkendt dansk kødgrossist baseret i Hesselager.
Michael Gertz er 100% real ejer, Daglig Direktør.
Specialiseret i salg af alle former for kvalitetskød og andre varer til professionelle køkkener.

Bæredygtighedsstrategi og Socialt Ansvar

Kommunikation


“God mad starter med forståelse. Derfor kan du regne med, at BF-Oks har en god fortælling, når det gælder kød og mad.”

Kødkontrol


“Vi er virkelig ærekære, når det kommer til faglighed. Intet sendes på vej til dig, uden det først er kontrolleret af en fagmand.”

Smag på Mulighederne


“Køkkenet er dit, men i samarbejde med vores erfaring og kontakter til landets bedste producenter kan vi sammen skabe det bedste resultat. Det vigtigste for os er, at man kan smage roen, tiden og pladsen i råvarerne, f.eks. som i det lækre oksekød fra Kildegaarden – eller vores smagfulde gourmetgrise fra Sydfyn og det kan man aldrig snyde sig til.”

Bæredygtighedsstrategi

 • BF-Oks A/S anerkender klimabelastningen fra kødproduktion og forpligter sig til at minimere virksomhedens CO2-aftryk.

 • Virksomheden sigter mod at blive CO2-neutral gennem en række strategiske initiativer, herunder:
  • Forpligtelse til at anvende bæredygtige energikilder for at reducere klimapåvirkningen. 
  • Initiativer for at reducere energiforbruget i alle driftsaspekter. 
  • Implementering af strategier for at reducere spild i forsyningskæden. 
  • Fokus på at reducere affald og anvende bæredygtig emballage. 
  • Forbedring af logistiske processer for at mindske miljøpåvirkningen fra transport. 


Socialt Ansvar

 • BF-Oks A/S er medlem af Danske Slagtermestre, kendt som Fødevare Danmark, hvilket sikrer overensstemmelse med branchens standarder for ansættelsesforhold.

 • Virksomheden er forpligtet til at sikre gode arbejdsforhold for sine medarbejdere, og dette afspejles i overenskomsten med Fødevare Danmark.

 • ‘Kan Vi Være Lidt Bedre’ Dette motto afspejler BF-Oks A/S’s tilgang til kontinuerlig forbedring og medarbejderomsorg.

 • Virksomheden tilpasser stillinger for at imødekomme medarbejdernes fysiske behov, herunder justering af arbejdstempo og opgaver for at tage højde for eventuelle skavanker.

Miljømæssig Ansvarlighed hos BF-Oks A/S

BF-Oks A/S tilpasser aktivt deres køretøjer til grøn og elektrisk energi, og skifter løbende sælgerbilerne til eldrevne køretøjer for at reducere emissioner. Virksomheden køber udelukkende grøn strøm fra vindenergi, hvilket understreger deres forpligtelse til bæredygtig energianvendelse.

Køle- og frostrum opdateres løbende med miljøvenlige løsninger for at øge energieffektiviteten og reducere miljøpåvirkningen.

BF-Oks A/S bruger udelukkende miljøgodkendte rengøringskemikalier for at minimere den kemiske påvirkning på miljøet.

Virksomheden anvender genbrugsplast til emballage af egne produkter, hvilket understøtter genanvendelighed og mindsker miljøbelastningen. 

Som en del af vores forpligtelse til bæredygtighed og miljøansvar har BF-Oks A/S taget betydelige skridt for at sikre, at vores emballage ikke blot er funktionel, men også miljøvenlig. Vi anvender genbrugsfibre i vores emballageprodukter for at minimere vores miljøaftryk og fremme cirkulær økonomi. Her er et overblik over brugen af genbrugsfibre i udvalgte emballageprodukter:
EM-661350: Denne emballage består af 100% genbrugsfibre, hvilket bekræfter vores engagement i at anvende fuldstændigt genanvendte materialer, hvor det er mulig
EM-661401: Dette produkt indeholder minimum 95% genbrugsfibre, hvilket sikrer en høj grad af bæredygtighed, samtidig med at produktkvaliteten opretholdes.
EM-661954: Ligesom EM-661350 består denne emballage også af 100% genbrugsfibre, hvilket afspejler vores mål om maksimal bæredygtighed i vores produktlinjer.
EM-661959: Med minimum 93,60% genbrugsfibre demonstrerer dette produkt vores løbende forpligtelse til miljøansvarlighed og reducering af ny råvareforbrug. Ved at fokusere på genbrugsmaterialer bidrager vi aktivt til reduktionen af affald og støtter en mere bæredygtig fremstilling. Dette tiltag er blot ét af mange, som BF-Oks A/S har implementeret for at fremme bæredygtighed i alle aspekter af vores virksomhed.
 


📄 Se vores CO2-regnskab 2023

Etiske Forretningspraksis

BF-Oks A/S engagerer sig kun med leverandører, der overholder alle gældende lovgivninger og fokuserer på at handle med lokale og EU-råvarer, mens de undgår produkter fra tredjelande for at sikre etik og bæredygtighed i forsyningskæden.

Mål og Resultater

 • BF-Oks A/S har tilsluttet sig FN’s verdensmål, med fokus på 9 specifikke mål relateret til sundhed, energi, bæredygtighed og partnerskaber.

 • BF-Oks A/S implementerer målbare løsninger for at opnå disse mål.

📄 Se resultatet for 2023

Fremtidige Forpligtelser hos BF-Oks A/S

Gennemførte Initiativer

 • Grøn Strøm: Allerede implementeret brug af grøn strøm.

 • Affaldssortering og Genbrug: Etablerede systemer for affaldssortering og genbrug, herunder genbrug af pap og returemballage.

 • Leverandørkontrakter: Sikring af ansvarlige leverandørkontrakter, som understøtter virksomhedens CSR-mål. 

 

📄 Certifikat Vindmøllestrøm 2024

Igangværende Forbedringer

 • CO2-neutral Varelevering: Arbejde hen imod CO2-neutral levering af varer.

 • Reduceret Madspild: Kontinuerlig indsats for at minimere madspild i hele forsyningskæden.

 • Medarbejdertrivsel: Vedvarende fokus på at forbedre medarbejdertrivslen. 

 • Vandforbrug: Initiativer for at reducere vandforbruget. 

 • MSC/ASC Certificeret Fiskehandel: Engagere sig i bæredygtig og certificeret fiskehandel. 

 • Forbedring af Køl- og Frostanlæg: Optimering og opgradering af køl- og frostanlæg for at øge energieffektiviteten og reducere miljøpåvirkningen.